Floresein •

Hangi İlaç Floresein?

Floresein ne için kullanılır?

Floresein, irisin fundus ve damarlarının tanısal floresan anjiyografisinde veya anjiyoskopide kullanılan bir maddedir.

Fluorescein kullanmanın kuralları nelerdir?

Ekstravazasyonu önlemek için gerekli önlemleri aldıktan sonra, dozu (genellikle 5-10 saniyeden fazla olması önerilir) antekübital vene enjekte edin. AK-FLUOR® ile doldurulmuş bir şırınga şeffaf tüpe ve enjeksiyon için 23 kelebek iğneye takılabilir. İğneyi sokun ve hastanın kanını şırıngaya çekin, böylece küçük hava kabarcıkları hastanın kanını tüpteki floreseinden ayırın. Oda ışığı açıkken, iğnenin ucundaki cildi gözlemlerken kanı damara yavaşça geri enjekte edin. İğne ekstravaze olmuşsa, hastanın kanı bir deri şişkinliği olarak görünecektir ve floresein enjekte edilmeden önce enjeksiyon kesilmelidir. Ekstravazasyonun oluşmadığından emin olunduğunda oda ışıkları kapatılabilir ve floresein enjeksiyonları yapılabilir.

Parlaklık genellikle 7-14 saniye boyunca retina ve koroid damarlarında görülür ve standart gözlem ekipmanı ile gözlemlenebilir.

Lazer taramalı oftalmoskoplar gibi çok hassas görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda 500 mg'dan 200 mg AK-FLUOR® %10'a kadar bir doz azaltılması uygun olabilir.

Tedaviye başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız tarafından verilen talimatları izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Floresein nasıl saklanır?

Bu ilaç en iyi şekilde oda sıcaklığında, doğrudan ışıktan ve nemli yerlerden uzakta saklanır. Banyoda saklamayın. Donma. Bu ilacın diğer markalarının farklı saklama kuralları olabilir. Ürün ambalajı üzerindeki saklama talimatlarına dikkat ediniz veya eczacınıza sorunuz. Tüm ilaçları çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Talimat verilmedikçe ilacı tuvalete veya kanalizasyona atmayın. Bu ürünü, süresi dolduğunda veya artık gerekmediğinde atın. Ürününüzü nasıl güvenli bir şekilde imha edeceğiniz konusunda eczacınıza veya yerel atık imha şirketinize danışın.