Rahimdeki İnsanda Beş Duyunun Gelişim Aşamaları

Temel olarak insan duyu sistemi hamilelik boyunca gelişmeye başlamıştır ve fetal beynin gelişimini etkileyecektir. Bu, bebeğin beş duyusunun (dokunma, duyma, koklama veya koklama, görme ve tatma) doğumda henüz optimal olmasa da işlev görmesini sağlayan şeydir. Bebeğin yaşı ve gelişim süreci ile birlikte her bir duyunun olgunlaşma süreci gerçekleşecektir. Rahimdeki beş insan duyusunun büyümesini ve gelişimini bilmek için bu makaledeki incelemelere bakın.

Rahimdeki insan duyularının gelişim aşamaları

1. Dokunma hissi

Duyusal sistem, yani insan duyuları, en erken geliştirilen dokunma duyusudur. Fetusta dokunma duyusu, gebeliğin yaklaşık 8. haftasında gelişmeye başlar. 12. haftada, fetüs, doğuma kadar duyarsız kalan başının üst kısmı hariç, vücudunun her yerine dokunmayı hissetmeye ve tepki vermeye başlar. Bir sonraki gebelik döneminde, fetüsün vücudu, dokunma duyusunu keskinleştirecek bir sinir ağı geliştirmeye devam edecektir.

2. Dinleyici duygusu

İşitsel organ sisteminin oluşumu 4-5 haftalık gebelikten başlar. Bundan sonra iç veya dış kulakta gelişme ve büyüme devam eder.

Daha sonra 18-20. gebelik haftalarında fetal işitme sistemi tamamen sağlamdır. Bu yaşta fetüs, rahim içinden gelen sesleri duymaya başlar. Plasentadan akan kanın sesini, kalp atışının sesini, akciğerlerdeki havanın sesini duymaya başlayacak.

Daha sonra 24-26 haftalıkken, fetüs duyduğu yüksek seslere hıçkırıklarla tepki verebilir. Ayrıca gebeliğin üçüncü trimesterinde anne karnındaki fetüsün en net duyduğu ses annenin sesidir. Bu yaşta, konuşulduğunda midede aktif olarak nasıl hareket edeceğini fetüsün yanıtını hissetme olasılığınız daha yüksek olabilir.

3. Görme duyusu

Gebeliğin başlangıcından 25 haftalık olana kadar bebeğin gözleri retinayı geliştirmek için her zaman kapalı olacaktır. Henüz 26-28. gebelik haftalarında cenin göz kapakları açılmaya başlayacaktır. Fetüs, henüz hiçbir şey göremese de ara sıra gözlerini açar.

Ayrıca, üçüncü trimesterde fetüs, ister güneş ışığı ister ışık olsun, rahme giren parlak ışığı algılayabilir. Ancak bu, rahmin kalınlığı, kaslar ve annenin giydiği kıyafetler gibi faktörlere bağlı olacaktır.

4. Koku ve tat alma duyusu

Tat alma duyusu koku alma duyusuyla bağlantılıdır. 11-15 haftalıkken fetüsün koku ve tadı algılamak için kullanacağı reseptörler çalışmaya başlamıştır. Anne karnında olduğu için fetüsün ağzından ve burnundan geçen amniyotik sıvı sayesinde yediğiniz yemeğin kokusunu ve soluduğunuz aromayı aslında fetüs algılayabilir.

Araştırmalar, fetüslerin tatlı tatları acı ve ekşi tatlara tercih ettiğini gösteriyor. Amniyotik sıvının tadı yüksek olduğunda fetüs daha fazla amniyotik sıvı yutacaktır ve amniyotik sıvının tadı acı olduğunda fetüs fazla su yutmayacaktır.

21 haftalıkken fetüsün koku ve tat alma duyusunu kullanarak amniyotik sıvının dolgunluk hissini anlayabildiği tahmin edilmektedir.