Dikkat Etmeniz Gereken 7 Glokom Türü |

Glokom, gözdeki sinirlere zarar verebilen bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle gözde sıvı birikmesi nedeniyle oluşur, bu da göz basıncının artmasına ve optik sinirin zarar görmesine neden olur. Gözdeki basıncın artmasının nedenleri de değişkenlik gösterdiğinden glokom çeşitli tiplere ayrılabilir. Glokom sınıflandırmalarının ne olduğunu öğrenmek için aşağıdaki incelemeleri okuyun.

Glokom sınıflandırmaları ve türleri nelerdir?

Glokomun nedeninden yola çıkıldığında bu hastalık primer ve sekonder glokom olmak üzere 2 tipe ayrılabilir. Birincil glokom, kesin nedeni bilinmeyen bir hastalık türüdür, ikincil tür ise genellikle başka bir hastalık veya sağlık durumu tarafından tetiklenir.

Bu sınıflandırmalardan, glokom yine de çeşitli sınıflandırmalar ve tipler halinde sınıflandırılabilir. Her birinin farklı semptomları ve nedenleri vardır. Ne tür glokom olduğunu öğrenmek için işte bir açıklama:

1. Açık açılı glokom

Açık açılı glokom veya birincil açık açılı glokom en yaygın tiptir. gelen bir makaleye göre İngiliz Oftalmoloji Dergisi 2010 yılında dünyada 44,7 milyon insanın açık açılı glokoma sahip olduğu ve bunların 4,5 milyonunun kör olduğu tahmin ediliyordu.

Şimdiye kadar uzmanlar, açık açılı glokom vakalarında gözdeki basıncın artmasına neyin neden olduğunu bilmiyorlar. Bu nedenle açık açılı glokom birincil olarak sınıflandırılır.

Açık açılı glokomda, irisin (göz çemberinin renkli kısmı) kornea ile birleştiği gözün köşesi normal olarak tamamen açıktır. Ancak zamanla gözün drenaj kanalı tıkanır. Sonuç olarak, sıvı gözün içinde birikir ve yüksek göz basıncına neden olur.

Açık açılı glokomlu çoğu insanda önemli belirti ve semptomlar yoktur, bu nedenle bazen glokomları olduğunun farkında olmazlar. Bu nedenle, bu hastalıktan daha ciddi göz hasarlarını önlemek için düzenli göz sağlığı kontrolleri yaptırmak çok önemlidir.

2. Açı kapanması glokomu

Açı kapanması glokomu, gözün irisinin dışarı çıkarak iris ile kornea arasındaki açıda tıkanmaya neden olduğu bir glokom türüdür. Sonuç olarak, göz sıvısı drenaja (gözdeki sıvının aktığı yer) düzgün bir şekilde boşaltılamaz ve gözdeki basıncı arttırır.

Açı kapanması glokomu aniden ve anlık olarak ortaya çıkabilir (akut) veya uzun sürebilir (kronik). Bu durum genellikle şiddetli göz ağrısı, bulantı, kırmızı göz ve bulanık görme semptomları ile karakterizedir.

Açık ve kapalı açılı glokom arasındaki fark, iris ve korneanın birleştiği açıdır. Bununla birlikte, hem açık açılı hem de kapalı açılı glokom, uygun şekilde tedavi edilmezse aynı körlük riskine sahiptir.

3. Konjenital Glokom

Bazı insanlar doğuştan glokomla yaşar. Doğumdan beri glokom geçiren bebeklere konjenital glokom denilebilir. 10.000 yenidoğandan 1'inin gözlerinde kusurlar olduğu ve bu nedenle göz sıvısının gerektiği gibi boşaltılamadığı ve gözdeki basıncın arttığı tahmin edilmektedir.

Konjenital glokom vakalarında, özellikle çocuklarda ortaya çıkarsa, genellikle belirti ve semptomları hemen söyleyebilirsiniz. Çocuklarda doğuştan katarakt belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Gözlerde bulutlu noktalar var
  • Gözler ışığa daha duyarlıdır
  • Gözler daha kolay sulanır
  • Gözler normalden daha büyük görünüyor

Konjenital glokoma ek olarak, bebeklerin ve çocukların maruz kalabileceği başka glokom sınıflandırmaları da vardır. Bebeklerde ve çocuklarda bulunan her türlü glokom, pediatrik glokom olarak adlandırılır.

4. Glokom normal basıncı

Bu noktada glokomun ancak göz küresindeki basınç arttığında oluşabileceğini düşünebilirsiniz. Görünüşe göre normal basınçlı gözler bu sorunu yaşayabilir. Bu durum normal basınçlı glokom olarak bilinir.

Normal basınçlı glokom (normal tansiyon glokomu), gözdeki basınç normal aralıkta olmasına rağmen optik sinir hasar gördüğünde ortaya çıkar.

Normal basınçlı glokom tipine neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bunun nedeni, gözdeki optik sinirin çok hassas veya kırılgan olması olabilir, bu nedenle normal basınç bile ona zarar verebilir. Bu duruma ayrıca optik sinire kan verilmemesi de neden olabilir.

Erken aşamalarda herhangi bir rahatsızlık hissetmeyebilirsiniz. Ancak zamanla, doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından hemen tedavi edilmezse potansiyel olarak tam körlüğe yol açabilecek kısmi görme kaybı belirtileri yaşayabilirsiniz.

5. Neovasküler glokom

Glokom sınıflandırması ayrıca neovasküler tip olarak adlandırılır. Neovasküler glokom, gözde aşırı kan damarı olduğunda ortaya çıkar. Bu kan damarları, göz sıvısını drenaja boşaltması gereken gözü kaplayabilir. Sonuç olarak, gözdeki basınç artar.

Semptomlar, göz ağrısı, bulanık görme ve kırmızı gözler gibi diğer glokom türlerine benzer. Neovasküler glokom genellikle yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya diyabet gibi önceden var olan başka bir hastalıktan kaynaklanır.

6. Pigmentli glokom

Bu tip glokom, irisinizdeki pigment veya renk kırıldığında ve iristen ayrıldığında ortaya çıkar. İristen salınan pigment, gözün sıvı kanallarını tıkayarak gözde yüksek basınç oluşmasına neden olabilir.

Miyop gözleri olan kişilerde pigmenter glokom gelişme riski çok daha fazladır. Semptomlar, özellikle ışığa doğrudan baktığınızda, bulanık görme veya gökkuşağı renginde halkalar görmeyi içerebilir.

7. Glokom üveiti

Adından da anlaşılacağı gibi, glokom üveiti genellikle gözde oluşan bir tür iltihap olan üveiti olan kişilerde görülür. Üveitli her 10 kişiden yaklaşık 2'sinde bu tip glokom gelişebilir.

Uzmanlar, üveitin glokoma nasıl neden olabileceğini tam olarak bilmiyorlar. Ancak glokomun gözün ortasındaki dokunun iltihaplanmasından kaynaklandığından şüphelenilmektedir. Sonuç olarak, gözün sıvının boşa gitmesi gereken kısmı tıkanır. Bazı durumlarda, kortikosteroid ilaçları alarak bu durum daha da kötüleşebilir.

Glokom tedavisi, hastanın hastalığının ciddiyetine bağlı olacaktır. Çoğu glokom vakası, hastalığın sınıflandırmasına bakılmaksızın, genellikle ilaçlar, lazerler ve trabekülektomi gibi cerrahi prosedürlerle tedavi edilebilir.

Bir glokom önleme yöntemi olarak uzun vadede göz sağlığını korumak için düzenli göz muayeneleri yaptırdığınızdan emin olun. Böylece göz problemleri yaşama şansınız en aza indirilebilir.